Header image Header image
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 

V posledných rokoch sa automatické závlahy stále viac rozširujú do našich záhrad, ihrísk, verejných a firemných zelení. Stávajú sa tak neodmysliteľnou súčasťou exteriérových, interiérových záhrad, skleníkov, sadov a vinohradov. Práve automatický závlahový systém umožňuje pravidelnú a rovnomernú závlahu, šetrí náš čas a prispieva ku skvalitneniu zelene a tím ku zvýšeniu jej estetickému vzhľadu a hodnoty.

Prečo automatická závlaha?

Automatická závlaha má obrovský vplyv na kvalitu trávnika a ostatnej zelene. Každá zeleň totižto potrebuje okrem ďalších činiteľov, ako je pôda, živiny a vzduch predovšetkým vodu a to vodu, ktorú môže prijímať pravidelne a v potrebnom množstve. Vieme že dažďové zrážky u nás nie sú schopné toto zabezpečiť.

Len pre názornosť príklad pri trávniku:
Hlavný koreňový systém trávniku sa nachádza v hĺbke 10-20cm. V tejto vrstve je potreba vody najväčšia. Aby  trávnik bol počas celého vegetačného obdobia, t.j. apríl – október, zelený, mal by dostať 400-600l vody na meter štvorcový, na deň to vychádza 2-3l vody na meter štvorcový a to pravidelne najmä počas dní bez zrážok. Nedostatkom vlahy za slnečného počasia trpia okrem trávnika aj rastliny, ovocné stromy, kvetiny v  nádobách a skleníkoch. Široký sortiment rôznych typov zavlažovacích trysiek umožňuje zavlažovať aj atypické plochy (skalky, záhony kvetín a pod.).

Automatické závlahy

Okrasnú zeleň a najmä trávniky je nutné zavlažovať pravidelne a rovnomerne. Rastliny neznášajú sucho a ani premokrenie. Automatická závlaha umožňuje dodávku požadovaného množstva vody v správnu dobu. Túto dobu a množstvo vody je možné naprogramovať na riadiacej jednotke. Zavlažovanie sa robí najmä večer a v noci, vtedy je odparovanie najmenšie a šetríme tým vodu o 30-40%. Zavlažovanie v túto dobu priaznivo pôsobí na vegetáciu, pretože teplota vody je blízka teplote pôdy. Veľké úspory vody najmä tam, kde nie je vlastný zdroj vody, ďalej úspora času stráveného pri ručnom zalievaní. Pravidelná závlaha  sa ukáže na vyššej kvalite rastlín a trávniku a ich odolnosti voči chorobám, škodcom a iným nepriaznivým vplyvom. Dochádza k zlepšeniu vzhľadu  záhrady, čím sa zvyšuje tržná hodnota celej nehnuteľnosti.

Všetky prvky zavlažovacieho systému sú umiestnené pod povrchom, takže nenarušuje prevádzku po ploche možno chodiť, kosiť trávu a športovať. Na podzemnom systéme závlahy sú pripojené výsuvné postrekovače, ktoré po spustení prívodu vody sa tlakom vysúvajú nad povrch a po skončení zavlažovania sa schovajú pod úroveň terénu.

Obsluha závlahového systému

Obsluha závlahového systému je jednoduchá a bez akéhokoľvek zásahu. Systém je ovládaný riadiacou jednotkou, ktorú si užívateľ jednoducho naprogramuje, v ktorý deň (alebo denne), koľko krát za deň a v ktorú dobu a ako dlho chce polievať jednotlivé časti záhrady. Nastaví sa reálny čas a o ďalšiu obsluhu sa už netreba počas sezóny starať.

Riadiaca jednotka dá v nastavenom čase  signál elektromagnetickým ventilom, ktorý vpustí vodu do jednotlivých sekcií zavlažovacieho systému a nastane zavlažovanie cez výsuvné postrekovače. Po uplynutí nastavenej doby riadiaca jednotka prepne na ďalšiu vetvu  zavlažovacieho systému. Keď je systém napojený priamo na čerpadlo riadiaca jednotka nám najskôr zapne a potom riadi zavlažovací systém. Po prejdení celého cyklu zavlažovania nám opätovne vypne čerpadlo a ukončí zavlažovanie. Automatická závlaha funguje aj počas dlhšej neprítomnosti, napr. dovolenka.

Zdroj vody

Pre zavlažovací systém je možné použiť rôzne zdroje vody a ich kombinácie:
- čerpanie vody zo studní vŕtaných a kopaných
- napojenie na vodovod
- čerpanie vody  z potoka, riek a jazier

Často pri nedostatku vody v studniach sa zavlažovací systém kombinuje s vodou z vodovodu. Vo všetkých prípadoch sa voda filtruje.

Čerpadlá a vodárne

Dodávame kvalitné čerpadlá a kompletné vodárne rôznych výkonov podľa skutočnej potreby.

Čerpadlá do:
- studní
- nádrží
- potokov
- rybníkov

Využívame značkové čerpadlá od kvalitných výrobcov ako sú GRUNDFOS,WILLO,SAER, SIGMA a ďalšie.

Rozvod vody

Všetky rozvody sú z plastového potrubia, ktoré je uložené v zemi. Pripojenie jednotlivých prvkov s plastovým potrubím je pomocou plastových šroubovacích spojok. Plastový rozvod je veľmi odolný voči poveternostným vplyvom a má dlhú životnosť. Na hlavný prívod vody  je napojený pod povrchový hydrant, ktorý je pod stálym tlakom vody a je ho možné používať na napojenie hadice napr. pri umývaní auta, dlažby a pod.

Rozvod je umiestnený v zámrzovej hĺbke cca 20-30cm a je potrebné  na zimu vypustiť  vodu z celého systému. Robí sa to jednoducho pripojením kompresora a tlakovým vzduchom je vytlačená voda zo systému. Naša firma vypustenie závlahy vykonáva na požiadanie zákazníka v rámci zazimovacieho servisu.

Realizácia zavlažovacieho systému

Realizačné práce vykonávame od jari do zimy. Ideálny stav je po prevedení terénnych úprav pred realizáciou podľa projektu výstavby záhrady. Montáž je možné vykonať aj do už existujúceho trávniku. V mieste pokládky rozvodu sa strhne trávnik, ktoré súvisejú  so zavlažovacím systémom, vodo a elektroinštalačne práce. Po ukončení prác sa celý systém vyskúša, nastaví a spolu zo zaškolením zákazníka odovzdá.

Na celý systém je poskytnutá 2-ročná záruka na prácu, na komponenty od firmy TORO je záruka 2-5 rokov podľa typu výrobku. Taktiež záručný a pozáručný servis je v našej firmy zaistený. Na objednávku zákazníka vykonáme po skončení zavlažovacej sezóny "zazimovanie" celého systému a na jar uvedieme do prevádzky a nastavenie celého systému.

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka, ktorá sa dodáva v rôznych typoch má za úlohu riadiť zavlažovanie bez obsluhy. Vzhľadom ku kapacite vodného zdroja nie je možné zavlažovať celú záhradu, park alebo ihrisko naraz. Riadiaca jednotka rozdeľuje vodu do jednotlivých sekcii, ktoré sa spúšťajú jednotlivo. Riadiaca jednotka sa umiestňuje do garáže, pivníc, záhradného domu, alebo na fasádu domu. Je napájaná na sieť 230V príkon je len okolo 20W. V prípade výpadu elektrickej energie je napájaná na 9V akumulátor, ktorý slúži ako záložný zdroj pre uchovanie nastavených údajov. V miestach, kde nie je možnosť napojenia 230V, sa používa riadiaca jednotka s 9V systémom riadenia závlahy. Riadiaca jednotka je pripojená k elektromagnetickým ventilom pomocou kábla, uloženého v zemi napájaného 24V.

Čidlo zrážok

Súčasťou automatického zavlažovacieho systému je čidlo zrážok. Umiestňuje sa tak, aby zachytávalo dažďové zrážky. V prípade dažďa vypne zavlažovanie a po vyschnutí opäť zapne systém.

Postrekovače

Posledným najdôležitejším článkom automatického zavlažovania systému je postrekovač. Firmy TORO a HUNTER dodávajú veľkú škálu postrekovačov s rôznymi dosahmi postrekovacieho lúča, rôznym uhlom rozstreku podľa požiadaviek vegetácie a členitosti terénu. Iné postrekovače slúžia na zavlažovanie okrasných záhonov alebo na mikrozávlahu. Trysky postrekovačov sa dajú meniť podľa tvaru zavlažovanej plochy. Značne sa tým znižuje spotreba vody, ktorá je dávkovaná rovnomerne a priamo k rastlinám a trávniku. Záhony s okrasnými rastlinami je možné zavlažovať aj podmokom pomocou kvapkovej hadice, ktorá je rozmiestnená medzi rastlinami a prihrnutá mulčovacou kôrou. Postrekovače TORO a HUNTER majú dlhú životnosť zabezpečenú  kvalitnými materiálmi odolávajúcimi vplyvom vonkajšieho prostredia najmä slnka.

Príprava zavlažovacieho systému

Pre spracovanie projektu je nutný presný plán pozemku, ktorý má byť zavlažovaný s plánom záhonov rastlinami, ďalej informácie o zdroji vody ako výdatnosť studne a jej hĺbka poprípade tlak vody z vodovodu. Ak tieto údaje chýbajú naša firma prevedie jednotlivé merania.

Pri osobnej návšteve u zákazníka sa dohodnú ďalšie detaily zavlažovacieho systému. Dodávka a montáž zavlažovacieho systému sa robí tzv. "na kľúč". Spracovanie projektu sa robí bezplatne, keď sa len pripravujete na úpravu záhrady prípadne stavbu domu doporučujeme vopred stanoviť, kadiaľ optimálne viesť trasy potrubí a káblov cez základy, dlažby a chodníky a pod.

Podklady pre spracovanie rozpočtu automatického zavlažovacieho systému

- plán pozemku alebo záhrady s uvedením mierky s udaním zavlažovaných plôch, umiestnenie chodníkov, ciest,záhradných stavieb, zdroja vody a elektrickej energie
- množstvo vody, ktoré je k dispozícii v mieste pripojenia  na vodovod a to priemer potrubia min.32mm a v litroch za min. (pri záhradách), v prípade pripojenia na studňu výkon čerpadla a hĺbku studne
- miesto, kde bude namontovaná riadiaca jednotka (garáž, pivnica, záhradný domček, terasa, fasáda domu a pod.) Veľkosť riadiacej jednotky je max. 300x200mm podľa typu, napätie 230V príkon max. 20W. V prípade vášho záujmu potrebné informácie zistíte pri osobnom jednaní.

Cena zavlažovacieho systému

Pred spracovaním projektu ide len ťažko odhadnúť cenu, napr. koľko stojí 100 metrov štvorcových. Cenu ovplyvňuje viacej faktorov, veľkosť a tvar pozemku a tiež požiadavky na závlahu, zdroj vody atď. Inštalácia kvalitného zavlažovacieho systému je spojená s nákladmi, ktoré sa však veľmi rýchlo vracajú prevádzkou, šetrením vody, času a zvýšením hodnoty vašej záhrady a celej nehnuteľnosti.